Християнська педагогіка

Біблістика

Огляд Старого Завіту

Вивчення основних подій і богословських понять Старого Завіту в їх хронологічній послідовності. Події і доктрини Старого Завіту вивчаються на фоні релігійного, культурного і політичного життя того часу. Розглядаються питання канонізації і формування текстів Священного Писання, структура кожної книги, авторство, дата написання,  хронологія подій, основні теми і їх загальний зміст.

Огляд Нового Завіту

Курс включає два розділи. Перший розділ розглядає міжзавітний період, політичний і географічний світ євангельського часу, формування канону, тексту, жанру, історичного узгодження новозавітних подій. Другий присвячений аналізу кожної книги окремо: цілісність книги, її особливості, подібність і відмінність від інших книг, богословська і практична цінність.

П`ятикнижжя

Вивчення П`ятикнижжя як частини божественного відкриття. Ознайомлення з основними темами та змістом кожної книги, історією ізраїльського народу, заповітом Бога з Авраамом і Мойсеєм. Виявлення Божого плану для людства та для кожного віруючого.

Історичні книги

Поглиблене вивчення історичних книг Біблії (від книги Ісуса Навина до книги Естер). Предмет передбачає детальне вивчення структури, літературних форм, а також основних фактів, принципів та тенденцій, що допомагають  глибшому розумінню тексту. Розглядається також історичний, культурний та географічний контексти подій, які згадуються в історичних книгах Біблії.  Особлива увага спрямована на дослідження богословських тем цих книг Біблії, а також на практичне застосування та тлумачення важких для розуміння текстів.

Поетичні книги

Історико-культурне, теологічне та екзегетичне вивчення поетичних книг: Йова, Псалмів, Приповістей, Еклезіяста та Пісні пісень. Особлива увага приділяється  розумінню та застосуванню поетичної літератури в житті та служінні християниина.

Євангелія

Вивчення життя Ісуса Христа, Його служіння людям та вчення, яке Він приніс на землю. Вивчення історичних передумов приходу Месії, географічних та культурних умов у період життя Христа на землі. Особлива увага спрямована на практичне застосування  євангельських істин в конкретних життєвих ситуаціях.

До Римлян, до Галатів

Аналітичне вивчення послань апостола Павла – Послання до римлян та Послання до галатів. Передбачається дослідження історичних обставин написання послань, розвиток вчення Павла відносно ключових богословських питань, що стосуються спасіння, – таких, як: універсальність гріха, оправдання вірою, освячення тощо. Наголос робиться на застосування цього вчення до вирішення сучасних  проблем.

1-2 до Коринтян

Загальний огляд 1-2 до коринтян, вивчення історичного фону, змісту та аналізу кожної книги.  Розглядаються проблеми церкви у Коринті, принципи вирішення проблем у місцевих церквах, які дає апостол Павло через Боже об’явлення, а також застосування принципів  Святого Писання у сучасній культурі. Значну увагу приділено розвитку церкви та дії і праці Духа Святого у церкві.

Тюремні послання

Вивчення Послання до ефесян, Послання до филип’ян, Послання до колосян, Послання до Филимона та виявлення їх доктринальних та етичних тем в контексті Церкви I століття. Цінність кожної книги виявлятиметься в актуальності її вчення відповідно до умов сьогоднішньої Церкви.

Соборні послання

Вивчення 1-2 Петра, 1-3 Івана, Послання ап. Якова, Послання ап. Юди в культурно-історичному, теологічному та практичному аспектах.

До євреїв

Цей курс спрямований на вивчення особливостей Послання до євреїв, яке розкриває типологію Старого Завіту, єврейські звичаї та історію месіанської громади в час переслідувань. Особлива увага приділяється христології, зв’язку Старого та Нового завітів.

Герменевтика

Вивчення  необхідності та суті герменевтики як науки, історії тлумачення Святого Писання та різних шкіл екзегетики. Особливу увагу приділяється вивченню герменевтичних принципів та методів дослідження біблійного тексту. Підкреслюється важливість контекстуального та граматико-історичного підходу до тлумачення текстів Біблії. Вивчається практичне застосування методології герменевтики при тлумаченні Святого Писання та правильне використання цих знань в особистому житті.

Основи давньогрецької мови Нового Завіту

Ознайомлення з морфологією та синтаксисом давньогрецької мови текстів Нового Заповіту (койне), набуття навичок елементарного морфологічного аналізу, підбору еквівалентів рідною мовою та первинної екзегези тексту, вивчення лексичного мінімуму.

 

Теоретичне богослов`я

Біблійні доктрини

Огляд основних біблійних доктрин, їх біблійних основ та застосування фундаментальних біблійних істин у щоденному житті. Ознайомлення з різними поглядами на доктрини в богослов’ї.

Бібліологія, Теологія

Вивчення доктрини про Святе Писання як про спеціальне Боже відкриття для людини і доктрини про Бога як Творця всесвіту.  Розглядаються питання богонатхненності, непогрішимості й авторитетності Біблії як Божого Слова, а також історія формування її канону та перекладів мовами світу. Особливий наголос робиться на дослідженні імен, атрибутів, природи і діяльності Святої Трійці.

Еклезіологія, Есхатологія

Вивчення доктрин про Церкву та подій останнього часу. У курсі розглядаються природа, місія, організація Церкви та її роль у сучасному світі, а також  есхатологічна доля світу, людства і Церкви.

Христологія, Сотеріологія

Курс подає систематичний розгляд християнських доктрин про Особу Ісуса Христа та Його служіння, а також про те, як люди можуть скористатися результатами Його викупної місії. Програма курсу спрямована на ознайомлення з теоретичними та морально-практичними аспектами християнського вчення про унікальну Особу Ісуса Христа та Його викупну працю, а також з такими аспектами спасіння,  як навернення, відродження, оправдання та освячення.

Антропологія, Ангелологія, Хамартіологія

Курс складається з трьох напрямків, в яких показана біблійна позиція відносно духовного та матеріального світу, а також духовного стану людини. У першій частині детально розглядається суть, природа та діяльність ангелів та демонів як невидимих співучасників людського життя. У курсі також подається систематичний виклад християнських доктрин про походження і природу людини,   порівняння з іншими впливовими філософськими вченнями про людину. Розглядається доктрина про природу і джерело гріха, а також про його поширення і наслідки для різних аспектів життєдіяльності людей.

Пневматологія

Вивчення Особи Святого Духа, Його праці в різні періоди та участі у спасінні, освяченні та служінні людини.

Християнська апологетика

Курс присвячений вивченню підходів та аргументів, пов’язаних з утвердженням і захистом християнського світогляду, та включає три основні розділи: богословсько-філософські аргументи в апологетиці, гармонія науки і Святого Писання, християнство та інші релігії.

Історія християнства І

Курс спрямований на вивчення основних фактів, принципів та тенденцій історії християнства з початку утворення християнської Церкви і до Реформації. Предмет передбачає детальне вивчення патрістичного періоду, середньовічного християнства, історії Західної та Східної Церкви. Розглядається також розвиток богословської думки та основних ідей, які суттєво вплинули і продовжують впливати на розвиток християнства в цілому світі.

Історія християнства ІІ

Предмет спрямований на вивчення основних фактів, принципів та тенденцій  історії християнства з початку Реформації і до сьогодні.  Предмет передбачає детальне вивчення Реформації та її джерел, розвиток Римо-Католицької Церкви після Тридентського собору.  Розглянуто також розвиток богословської думки та основних ідей, які суттєво вплинули і продовжують впливати на розвиток християнства у цілому світі.

Історія євангельського руху в Україні

Курс вивчає історію  п’ятидесятницького руху у світі, а також на території Росії та України. Головна увага звертається на вивчення причин виникнення цього руху, історію становлення та розвитку, а також на його ключові особи.

 

Практичне богослов`я та місіологія

Християнське життя

Ознайомлення з основами духовного росту для кращого розуміння суті християнського життя і закладення основи для наступного ходження у вірі. Курс спрямований на набуття необхідних навичок, які сприятимуть досягненню успіху в духовній праці, а також у формуванні християнського характеру і правильних взаємовідносин під час навчання в біблійному закладі.

Християнська етика

Вивчення феномену моралі у світлі Божого відкриття. У теоретичній частині аналізуються етичні системи минулого і сьогодення, розглядаються структура, функції та категорії етики. У прикладній частині розглядаються сучасні етичні проблеми – такі, як допустимість абортів, евтаназія, участь християн у воєнних діях та ін.

Молодіжне служіння

Курс розглядає загальні принципи підліткового та молодіжного служіння, показує основну ціль служіння для молоді, а також розкриває стратегію побудови успішної роботи з молоддю.

Біблійні основи сім`ї

Даний курс спрямований на вивчення біблійних принципів побудови християнської сім’ї як основи церкви та суспільства. Значна увага приділена вивченню ролей чоловіка і жінки в сім’ї, церкві і суспільстві, вихованню дітей та  підлітків, правильним взаємовідносинам хлопця та дівчини до шлюбу. Ознайомлення з деякими новими і небезпечними аморальними явищами для сімейного інституту.

Гомілетика I

Теоретично-практичний курс, який знайомить з основами євангельської проповіді. Розглядаються питання природи проповіді, її ролі та місця в християнському служінні. Практична частина присвячена набуттю навичок поглибленого вивчення біблійного тексту, процесу адаптації для сучасного слухача, складанню конспекту проповіді та її проголошенню.

Вступ до місіології

Курс вивчає біблійно-богословське обґрунтування місіонерської діяльності, принципи місіонерського служіння церкви, проблеми культурної контекстуалізації Євангелія.

Міжкультурне спілкування

Курс передбачає вивчення процесу ефективного спілкування з наголосом на міжкультурних аспектах, світогляду та його різновидів, шляхів мислення, які існують в різних культурах, та специфіки поведінки місіонера в іншій культурі з метою успішного донесення Євангелія.

Євангелізм і учнівство

Курс вивчає природу євангелізму, його біблійні та історичні приклади, форми євангелізаційного служіння і методи комунікації, які сьогодні використовує церква. Окремо розглядаються питання публічного та індивідуального євангелізму. Вивчаються актуальні для сучасної церкви форми учнівства і способи їх застосування в конкретних умовах.

Релігієзнавство

Теоретичний курс, який знайомить з географією, історією розвитку та основними догмами світових, локальних, а також нетрадиційних релігій світу. Особлива увага приділяється аналізу релігійної ситуації в Україні та специфіці розвитку основних її релігійних напрямків. Окремо розглядаються принципи ефективного благовісту Євангелії людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій, через застосування надбаних знань.

 

Педагогічні дисципліни

Загальна педагогіка

Вивчення загальних засад педагогіки, змісту, закономірностей, принципів теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом.

Соціальна педагогіка

Курс передбачає ознайомлення із загальними теоретичними основами соціальної педагогіки як науки та кваліфікаційною характеристикою соціального педагога; дає уявлення про технології соціально-педагогічної діяльності та допомагає набути практичних навичок в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в соціумі.

Соціальна робота

Курс розглядає різні напрямки та методи організації соціального служіння, вивчає біблійну основу, принципи і мотиви соціального служіння церкви. Передбачає навчання плануванню та створенню нормативного та програмного забезпечення для різних соціальних груп.

Вступ до психології

Вивчення предмету психології як науки про душевний рівень існування людини, в ході якої висвітлюються особливості функціонування її психіки, створеної за образом  та подобою Бога. Особлива увага звертається на питання, в яких особистість розглядається як неповторна індивідуальність, яка покликана до постійного зростання у вірі; з’ясовуються особливості її поведінки та взаємовідносини з іншими людьми. Розглядається практика застосування психологічних знань у християнському служінні.

Вікова психологія

Курс вивчає індивідуальний розвиток людської психіки від народження до зрілості, розглядає психологічні особливості основних періодів життя людини та психологічні особливості навчання кожного віку, практичні випадки застосування психологічних знань у навчанні та міжособистісній комунікації.

Програми церковної освіти

Цей курс спрямований на вивчення системи християнської освіти в історичному та практичному аспектах. Головна увага зосереджена на вивченні принципів, на яких базуються навчання, розвиток і ефективне управління навчальними закладами. Детально розглянуті структури управління і навчальні програми біблійних навчальних закладів і систем церковної освіти. Приділена увага шляхам і перспективам розвитку християнської освіти в об’єднаннях християн віри євангельської, євангельських християн-баптистів та інших християнських  конфесіях.  Розглянуті системи визнання світських і біблійних навчальних закладів, а також роль освіти, у тому числі і християнської, у формуванні світогляду нації і вплив християнської  освіти на поширення християнських ідей в українському суспільстві. Втілення теорії в практику – основне завдання курсу.

Організація недільної школи

Вивчення діяльності недільної школи, її цілей, завдань та структури. Курс розглядає історію виникнення та розвитку недільних шкіл, принципи духовно-морального виховання молодого покоління на основі вивчення біблійних істин. Ознайомлення з принципами  організації та планування роботи в недільній школі, методикою складання навчальних планів та розробкою навчально-методичних матеріалів.

Організація спеціальних видів дитячого служіння

Вивчення різних форм служіння дітям в церкві та поза церквою. Курс розглядає принципи євангелізації серед дітей та підлітків, вивчає ефективність спеціальних служінь у поширенні Євангелія  серед дітей та вплив на духовно-моральне виховання молодого покоління. Вивчаються принципи роботи християнських таборів, дитячих і підліткових клубів, гуртків за інтересами, викладання християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах. Увага приділяється  складанню і розробці програм для таборів, клубів, написання сценаріїв  для християнських свят, розробці ігротеки.

Методика викладання Біблії дітям

Курс вивчає специфіку викладання Біблії дітям дошкільного та шкільного віку. Увага приділяється формуванню практичних навичок проведення уроків для дітей із врахуванням вікових особливостей та потреб.

Методика викладання Біблії молоді та підліткам

Курс вивчає специфіку викладання Біблії підліткам та молоді. Увага приділяється формуванню практичних навичок проведення уроків для підлітків та молоді із врахуванням вікових особливостей та потреб.

Методика викладання Біблії дорослим

Курс вивчає специфіку викладання Біблії дорослим різних періодів дорослості. Увага приділяється формуванню практичних навичок проведення уроків для дорослих з врахуванням вікових особливостей та потреб.

Наставництво

Курс розглядає біблійну концепцію наставництва, покликання і позицію наставника. Розглядаються принципи, методики та зразки наставництва. Належна увага приділяється набуттю практичних навичок наставництва.

Основи музичного служіння

Курс передбачає ознайомлення з богословськими основами музичного служіння в церкві, різними формами та принципами організації та проведення музичного служіння в церкві, а також вивчення теоретичних основ музики та їх практичне засвоєння.

 

Гуманітарні дисципліни

Вступ до філософії

Курс розглядає основні етапи розвитку філософської думки у світовій та українській філософії, природу філософського знання, його специфіку та порівняльну характеристику зі Словом Божим. З`ясовується місце філософії у духовному розвитку людини, формуванні світогляду як цілісної картини світу, розкривається природа філософських категорій як згорнутих форм людської діяльності та відносність філософської істини. У курсі розглядається проблема сенсу життя людини та доводиться, що сенс  життя – це зустріч з Вічним  Богом у Господі Ісусі Христі.

Вступ до соціології

Курс передбачає ознайомлення із загальною соціологічною теорією та практикою; дає уявлення про соціологію як науку, що вивчає суспільство як цілісний організм; знайомить зі специфікою соціологічного знання, його методологією, механізмами функціонування і розвитку суспільства. Допомагає аналізувати динаміку суспільних процесів, краще розуміти людину як істоту соціальну та адекватно реагувати на проблеми сучасного суспільства.

Правознавство

Предмет є базовим курсом з вивчення правознавства. Особлива увага приділяється законодавству в сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Розглядаються також питання державного устрою України, функціонування гілок влади, виборчого процесу.

Історія України

Курс вивчає основні факти, події та явища в історичному процесі становлення сучасної держави України. Головна увага зосереджена на ключових подіях історії України, які мали вирішальний вплив на соціально-економічну та політичну ситуації на українських землях. Детально розглядаються різні погляди на спірні питання української історії, закономірності суспільно-політичних процесів, що відбувалися в Україні. Приділяється увага взаємовідносинам держави та Церкви на теренах України.

Українська мова

Курс передбачає повторення теоретичних знань української літературної мови й набуття практичних навичок їх застосування, закріплення норм усної та писемної української мови, ознайомлення з веденням сучасних ділових паперів.

Основи журналістики

Курс має на меті знайомство з основними жанрами журналістики, редакційною роботою засобів масової інформації різних типів, а також роботою світських та церковних прес-служб, їх функціями у процесі налагодження ефективної зовнішньої комунікації.

Комп`ютерна грамота

Ознайомлення з основами роботи комп’ютера, вивчення принципів роботи Word  2007,  оформлення рефератів та курсових робіт.

Англійська мова

Вивчення граматики англійської мови, читання Біблії англійською мовою, вивчення біблійних термінів. З`ясування за допомогою перекладів подібностей та відмінностей змісту текстів на різних мовах.

Методика написання дослідницьких робіт

Вивчення основних принципів, правил та методики проведення богословського дослідження та написання богословських робіт. Особлива увага спрямована на практичне застосування методів написання дослідницьких робіт.

Основи медичних знань

Вивчення загальних принципів надання першої медичної некваліфікованої допомоги людям при нещасних випадках і гострих станах, способів надання першої медичної допомоги людям, які перебувають у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, токсикоманам. Ознайомлення з такими хворобами – таких, як  ВІЛ, СНІД, ХВГ, туберкульоз; із принципами допомоги інфікованим та поведінки з ними; засвоєння заходів профілактики. Засвоєння принципів здорового способу життя християнина.

Усний комплексний екзамен

Екзамен проводиться з метою перевірки відповідності підготовки студентів  третього курсу стаціонарного курсу навчання вимогам, викладеним в «Образі випускника». Під час підготовки та здачі екзамену студент має засвідчити: посвячення Господу Ісусу Христу та серйозне ставлення до служіння на Божій ниві; глибокі знання теоретичного та практичного богослов`я, вміння застосувати їх у християнському житті та служінні.

Практика

Практика (церковна, педагогічна, місіонерська, літня) передбачає практичну підготовку студентів до майбутнього служіння, застосування здобутих теоретичних знань та розвиток характеру християнського служителя-педагога. Завданнями практичного служіння є оволодіння педагогічними вміннями і навичками навчально-виховної роботи з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів; формування організаторських умінь і навичок; розвиток педагогічного мислення, забезпечення практичної готовності майбутніх педагогів до служіння у недільних школах, у різних навчальних закладах.