Пасторське служіння (ОЗН)

Біблістика

Огляд Старого Завіту

Вивчення основних подій і богословських понять Старого Завіту в їх хронологічній послідовності. Події і доктрини Старого Завіту вивчаються на фоні релігійного, культурного і політичного життя того часу. Розглядаються питання канонізації і формування текстів Священного Писання, структура кожної книги, авторство, дата написання,  хронологія подій, основні теми і їх загальний зміст.

Огляд Нового Завіту

Курс включає два розділи. Перший розділ розглядає міжзавітний період, політичний і географічний світ євангельського часу, формування канону, тексту, жанру, історичного узгодження новозавітних подій. Другий присвячений аналізу кожної книги окремо: цілісність книги, її особливості, подібність і відмінність від інших книг, богословська і практична цінність.

П`ятикнижжя

Вивчення П`ятикнижжя як частини божественного відкриття. Ознайомлення з основними темами та змістом кожної книги, історією ізраїльського народу, заповітом Бога з Авраамом і Мойсеєм. Виявлення Божого плану для людства та для кожного віруючого.

Великі пророки

Загальне вивчення книг великих пророків Старого Завіту. Програма курсу спрямована на розуміння та усвідомлення важливості написання пророчих послань, природи та походження пророчого служіння в Біблії. Курс передбачає ознайомлення з принципами старозавітних пророцтв та їх тлумачення через вивчення книг великих пророків, аналіз та порівняння книг, характеристику пророцтв та їх особливостей.  Увага  приділяється екзегетиці окремих місць великих пророків.

Євангелія

Вивчення життя Ісуса Христа, Його служіння людям та вчення, яке Він приніс на землю. Вивчення історичних передумов приходу Месії, географічних та культурних умов у період життя Христа на землі. Особлива увага спрямована на практичне застосування  євангельських істин в конкретних життєвих ситуаціях.

До Римлян, до Галатів

Аналітичне вивчення послань апостола Павла – Послання до римлян та Послання до галатів. Передбачається дослідження історичних обставин написання послань, розвиток вчення Павла відносно ключових богословських питань, що стосуються спасіння, – таких, як: універсальність гріха, оправдання вірою, освячення тощо. Наголос робиться на застосування цього вчення до вирішення сучасних  проблем.

 

1-2 до Коринтян

Загальний огляд 1-2 до коринтян, вивчення історичного фону, змісту та аналізу кожної книги.  Розглядаються проблеми церкви у Коринті, принципи вирішення проблем у місцевих церквах, які дає апостол Павло через Боже об’явлення, а також застосування принципів  Святого Писання у сучасній культурі. Значну увагу приділено розвитку церкви та дії і праці Духа Святого у церкві.

Пасторські послання

Дослідження пасторських послань (1-2 до Тимофія, до Тита) з метою  правильного духовного зростання служителя, його опіки та управління церквою. Поглиблене вивчення поклику, духовних якостей, служіння і обов’язків служителів місцевої церкви. Ознайомлення з настановами щодо фальшивих вчителів, а також щодо побожного життя членів церкви. Підтвердження основ віри євангельської стосовно спасіння через Божу благодать та християнського життя через добрі діла. 

Тюремні послання

Вивчення Послання до ефесян, Послання до филип’ян, Послання до колосян, Послання до Филимона та виявлення їх доктринальних та етичних тем в контексті Церкви I століття. Цінність кожної книги виявлятиметься в актуальності її вчення відповідно до умов сьогоднішньої Церкви.

Герменевтика

Вивчення  необхідності та суті герменевтики як науки, історії тлумачення Святого Писання та різних шкіл екзегетики. Особливу увагу приділяється вивченню герменевтичних принципів та методів дослідження біблійного тексту. Підкреслюється важливість контекстуального та граматико-історичного підходу до тлумачення текстів Біблії. Вивчається практичне застосування методології герменевтики при тлумаченні Святого Писання та правильне використання цих знань в особистому житті.

 

Теоретичне богослов`я

Бібліологія, Теологія

Вивчення доктрини про Святе Писання як про спеціальне Боже відкриття для людини і доктрини про Бога як Творця всесвіту.  Розглядаються питання богонатхненності, непогрішимості й авторитетності Біблії як Божого Слова, а також історія формування її канону та перекладів мовами світу. Особливий наголос робиться на дослідженні імен, атрибутів, природи і діяльності Святої Трійці.

Еклезіологія, Есхатологія

Вивчення доктрин про Церкву та подій останнього часу. У курсі розглядаються природа, місія, організація Церкви та її роль у сучасному світі, а також  есхатологічна доля світу, людства і Церкви.

Христологія, Сотеріологія

Курс подає систематичний розгляд християнських доктрин про Особу Ісуса Христа та Його служіння, а також про те, як люди можуть скористатися результатами Його викупної місії. Програма курсу спрямована на ознайомлення з теоретичними та морально-практичними аспектами християнського вчення про унікальну Особу Ісуса Христа та Його викупну працю, а також з такими аспектами спасіння,  як навернення, відродження, оправдання та освячення.

Ангелологія, Антропологія, Хамартіологія

Курс складається з трьох напрямків, в яких показана біблійна позиція відносно духовного та матеріального світу, а також духовного стану людини. У першій частині детально розглядається суть, природа та діяльність ангелів та демонів як невидимих співучасників людського життя. У курсі також подається систематичний виклад християнських доктрин про походження і природу людини,   порівняння з іншими впливовими філософськими вченнями про людину. Розглядається доктрина про природу і джерело гріха, а також про його поширення і наслідки для різних аспектів життєдіяльності людей.

Пневматологія

Вивчення Особи Святого Духа, Його праці в різні періоди та участі у спасінні, освяченні та служінні людини.

Християнська апологетика

Курс присвячений вивченню підходів та аргументів, пов’язаних з утвердженням і захистом християнського світогляду, та включає три основні розділи: богословсько-філософські аргументи в апологетиці, гармонія науки і Святого Писання, християнство та інші релігії.

Історія християнства І

Курс спрямований на вивчення основних фактів, принципів та тенденцій історії християнства з початку утворення християнської Церкви і до Реформації. Предмет передбачає детальне вивчення патрістичного періоду, середньовічного християнства, історії Західної та Східної Церкви. Розглядається також розвиток богословської думки та основних ідей, які суттєво вплинули і продовжують впливати на розвиток християнства в цілому світі.

Історія християнства ІІ

Предмет спрямований на вивчення основних фактів, принципів та тенденцій  історії християнства з початку Реформації і до сьогодні.  Предмет передбачає детальне вивчення Реформації та її джерел, розвиток Римо-Католицької Церкви після Тридентського собору.  Розглянуто також розвиток богословської думки та основних ідей, які суттєво вплинули і продовжують впливати на розвиток християнства у цілому світі.

Історія євангельського руху в Україні

Курс вивчає історію  п’ятидесятницького руху у світі, а також на території Росії та України. Головна увага звертається на вивчення причин виникнення цього руху, історію становлення та розвитку, а також на його ключові особи.

 

Практичне богослов`я та місіологія

Християнське життя

Ознайомлення з основами духовного росту для кращого розуміння суті християнського життя і закладення основи для наступного ходження у вірі. Курс спрямований на набуття необхідних навичок, які сприятимуть досягненню успіху в духовній праці, а також у формуванні християнського характеру і правильних взаємовідносин під час навчання в біблійному закладі.

Християнська етика

Вивчення феномену моралі у світлі Божого відкриття. У теоретичній частині аналізуються етичні системи минулого і сьогодення, розглядаються структура, функції та категорії етики. У прикладній частині розглядаються сучасні етичні проблеми – такі, як допустимість абортів, евтаназія, участь християн у воєнних діях та ін.

Молодіжне служіння

Курс розглядає загальні принципи підліткового та молодіжного служіння, показує основну ціль служіння для молоді, а також розкриває стратегію побудови успішної роботи з молоддю.

Вступ до місіології

Курс вивчає біблійно-богословське обґрунтування місіонерської діяльності, принципи місіонерського служіння церкви, проблеми культурної контекстуалізації Євангелія.

Євангелізм і учнівство

Курс вивчає природу євангелізму, його біблійні та історичні приклади, форми євангелізаційного служіння і методи комунікації, які сьогодні використовує церква. Окремо розглядаються питання публічного та індивідуального євангелізму. Вивчаються актуальні для сучасної церкви форми учнівства і способи їх застосування в конкретних умовах.

Консультування з питань шлюбу та сім`ї

Курс спрямований на вивчення духовних принципів та методів консультування для запобігання та вирішення різних проблем в сім’ї.   Ознайомлення з деякими новими і небезпечними аморальними явищами для сімейного інституту.

Пасторське служіння

Вивчення пастиреології як Божого плану для правильного управління церквою. Поглиблене вивчення поклику, духовних якостей, служіння та обов’язків пастора місцевої церкви.

Пасторське консультування

Курс спрямований на вивчення основних істин, загальноприйнятих при проведенні пастирських бесід. Значна увага приділяється  визначенню ролі консультанта та його вкладу у процес становлення та зцілення людини, яка має певну потребу.  Розглядаються методи консультування,  взаємовідносини Біблії та психології.

Управління церквою

Курс розглядає основні новозаповітні принципи церковного керівництва та їхнє застосування на різних рівнях:  індивідуально, в малій групі, церкві, об’єднанні. Курс вивчає біблійні принципи обрання служителів на різні євангельські служіння та їх обов’язки, взаємовідносини між служителями, а також між служителями та членами церкви. Розглядаються різні типи церковних структур, принципи управління церковним штатом, фінансами, ведення церковної документації.  Вивчається природа служіння малих груп, принципи їх організації в місцевій церкві та керівництва ними. Досліджуються різні проблемні ситуації церковного управління, мотиви і причини їх виникнення та способи  розв’язання.

Відкриття нових церков

Курс передбачає вивчення методики відкриття церков і аналіз місіонерської діяльності в Діях апостолів, а також ознайомлення з практичними діями  стосовно започаткування нових церков у теперішній час. Розглядаються концепції розвитку та проблеми, які виникають при відкритті нових церков в Україні.

Програми церковної освіти

Цей курс спрямований на вивчення системи християнської освіти в історичному та практичному аспектах. Головна увага зосереджена на вивченні принципів, на яких базуються навчання, розвиток і ефективне управління навчальними закладами. Детально розглянуті структури управління і навчальні програми біблійних навчальних закладів і систем церковної освіти. Приділена увага шляхам і перспективам розвитку християнської освіти в об’єднаннях християн віри євангельської, євангельських християн-баптистів та інших християнських  конфесіях.  Розглянуті системи визнання світських і біблійних навчальних закладів, а також роль освіти, у тому числі і християнської, у формуванні світогляду нації і вплив християнської  освіти на поширення християнських ідей в українському суспільстві. Втілення теорії в практику – основне завдання курсу.

Дитяче служіння

Курс має на меті вивчення діяльності недільної школи, її цілей, завдань і структури. Увага приділяється методиці викладання уроків в недільній школі та принципам духовно-морального виховання молодого покоління на основі біблійних істин.

Курс передбачає також вивчення різних форм служіння дітям у церкві та поза церквою. Розглядає принципи євангелізації серед дітей та підлітків, вивчає ефективність спеціальних служінь у поширенні Благої Звістки серед дітей та вплив на духовно-моральне виховання молодого покоління. Студенти вивчають принципи роботи християнських таборів, дитячих і підліткових клубів, гуртків за інтересами, викладання Біблії в загальноосвітніх навчальних закладах.

Гомілетика I

Теоретично-практичний курс, який знайомить з основами євангельської проповіді. Розглядаються питання природи проповіді, її ролі та місця в християнському служінні. Практична частина присвячена набуттю навичок поглибленого вивчення біблійного тексту, процесу адаптації для сучасного слухача, складанню конспекту проповіді та її проголошенню.

Гомілетика ІІ

Курс є продовженням базового курсу з підготовки проповіді, вивчення якого включає духовні і технічні елементи розробки екзегетичному виду проповіді.

Гомілетика ІІІ

Курс має на меті поглибити знання та вдосконалити вміння з підготовки та проголошення проповіді. У ході курсу детально розглядаються різновиди проповідей, особливості їх структури та побудови. Велику увагу приділено практичній частині – виголошенню проповіді з подальшим обговоренням та об’єктивною критикою.

Основи музичного служіння

Курс передбачає ознайомлення з богословськими основами музичного служіння в церкві, різними формами та принципами організації та проведення музичного служіння в церкві, а також вивчення теоретичних основ музики та їх практичне засвоєння.

Релігієзнавство

Теоретичний курс, який знайомить з географією, історією розвитку та основними догмами світових, локальних, а також нетрадиційних релігій світу. Особлива увага приділяється аналізу релігійної ситуації в Україні та специфіці розвитку основних її релігійних напрямків. Окремо розглядаються принципи ефективного благовісту Євангелії людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій, через застосування надбаних знань.

 

Гуманітарні дисципліни

Вступ до філософії

Курс розглядає основні етапи розвитку філософської думки у світовій та українській філософії, природу філософського знання, його специфіку та порівняльну характеристику зі Словом Божим. З`ясовується місце філософії у духовному розвитку людини, формуванні світогляду як цілісної картини світу, розкривається природа філософських категорій як згорнутих форм людської діяльності та відносність філософської істини. У курсі розглядається проблема сенсу життя людини та доводиться, що сенс  життя – це зустріч з Вічним  Богом у Господі Ісусі Христі.

Вступ до соціології та соціальна робота

Курс передбачає ознайомлення із загальною соціологічною теорією та практикою; дає уявлення про соціологію як науку, що вивчає суспільство як цілісний організм; знайомить зі специфікою соціологічного знання, його методологією, механізмами функціонування і розвитку суспільства. Допомагає аналізувати динаміку суспільних процесів, краще розуміти людину як істоту соціальну та адекватно реагувати на проблеми сучасного суспільства.

Також курс розглядає різні напрямки та методи організації соціального служіння, вивчає біблійну основу, принципи і мотиви соціального служіння церкви. Передбачає навчання плануванню та створенню нормативного та програмного забезпечення для різних соціальних груп.

Вступ до психології

Вивчення предмету психології як науки про душевний рівень існування людини, в ході якої висвітлюються особливості функціонування її психіки, створеної за образом  та подобою Бога. Особлива увага звертається на питання, в яких особистість розглядається як неповторна індивідуальність, яка покликана до постійного зростання у вірі; з’ясовуються особливості її поведінки та взаємовідносини з іншими людьми. Розглядається практика застосування психологічних знань у християнському служінні.

Вікова психологія

Курс вивчає індивідуальний розвиток людської психіки від народження до зрілості, розглядає психологічні особливості основних періодів життя людини та психологічні особливості навчання кожного віку, практичні випадки застосування психологічних знань у навчанні та міжособистісній комунікації.

Вступ до педагогіки

Вивчення загальних засад педагогіки, змісту, закономірностей, принципів теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом.

Правознавство

Предмет є базовим курсом з вивчення правознавства. Особлива увага приділяється законодавству в сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Розглядаються також питання державного устрою України, функціонування гілок влади, виборчого процесу.

Усний комплексний екзамен

Екзамен проводиться з метою перевірки відповідності підготовки студентів  третього курсу стаціонарного курсу навчання вимогам, викладеним в «Образі випускника». Під час підготовки та здачі екзамену студент має засвідчити: посвячення Господу Ісусу Христу та серйозне ставлення до служіння на Божій ниві; глибокі знання теоретичного та практичного богослов`я, вміння застосувати їх у християнському житті та служінні.

Практика

Церковна практика передбачає практичну підготовку студентів до майбутнього служіння, застосування здобутих теоретичних знань та розвиток характеру християнського служителя. Завданнями практичного служіння є набуття досвіду проповідування, організації та розвитку місцевої церкви та малих груп; формування вміння проводити бесіди з людьми, організовувати євангелізацію, працювати з дітьми, молоддю; розвиток організаційних та комунікативних здібностей; усвідомлення потреб людей; участь у доброчинності;  співпраця зі служителями церков; розвиток глобального бачення місії церкви.