Пасторське служіння

 Ціль 4,5-річної очно-заочної програми полягає у тому, щоб дати студентам базову вищу богословську освіту і необхідні навички пасторського служіння.

 Завдання програми:

розвивати риси характеру, які відповідають якостям пресвітера в 1 Тим. 3 та Тит. 1;
навчити студентів основних принципів тлумачення Біблії; сприяти формуванню їхнього світогляду та життєвих цінностей на біблійних засадах;
поглибити їхнє пізнання у Святому Письмі, розширити уявлення про світ Біблії;
дати фундаментальні основи християнського богослов`я і показати, як воно формувалось впродовж історії християнства;
навчити користуватися ресурсами та методологією для самостійного вивчення Біблії;
розвивати навички проповідування, навчання та інших видів пасторської діяльності;
навчити активно та доступно передавати отримані знання.  

Від випускника, який отримав кваліфікацію бакалавра пасторського служіння, очікується, що він

 • має характер християнського служителя, який відображає глибоке посвячення Господу Христу, серйозне ставлення до служіння на Божій ниві та відповідає нормам християнської етики;
 • користується повагою серед працівників, викладачів та студентів інституту;
 • має глибокі знання богослов`я та вміє застосовувати їх у християнському житті й служінні; має чітку богословську позицію, яка відповідає вченню Біблії, і вміє відстоювати її;
 • має християнський світогляд та вміє його захищати, життєві цінності відповідають біблійним стандартам;
 • має загальне уявлення про світ Біблії, знає культурно-історичне тло часу написання книг Біблії, знає культурні особливості біблійних подій та уявлення людей того часу щодо Бога, світобудови і відносин між людьми;
 • вміє аналізувати хід історії Церкви, історії богослов`я та філософської думки, щоб адекватно реагувати на переміни, які відбуваються у церкві і суспільстві;
 • знає основні принципи біблійної герменевтики, вміє робити екзегетичний розбір тексту Біблії і застосовує біблійні істини в сучасному житті;
 • знає теоретичні та практичні аспекти пасторського служіння у світлі Слова Божого, традиції та сучасного контексту;
 • вміє звершувати основні священнодії в церкві;
 • вміє складати і проголошувати євангельську проповідь;
 • вміє правильно свідкувати про особисте навернення до Бога людям різних вікових категорій та різних соціальних верств населення;
 • знає принципи організації, розвитку та управління малими групами, помісною церквою; вміє застосовувати їх у практичному служінні, а також адаптувати методи праці ранньої Церкви до сучасних умов;
 • знає особливості та потреби людей різних вікових груп;
 • знає принципи консультування з різних питань та вміє надавати консультативну допомогу;
 • знає методи проведення різних форм євангелізації та вміє використовувати їх на практиці;
 • вміє організувати систему церковної освіти та викладати біблійні істини з урахуванням особливостей сучасної культури;
 • знає особливості праці з дітьми, підлітками та молоддю в помісній церкві;
 • має цілісне уявлення про актуальні проблеми соціальної реальності та знає шляхи практичної допомоги потребуючим верствам населення; сприяє посиленню ролі християнської церкви в процесі формування українського суспільства;
 • знає богословські основи музичного служіння в церкві, різні форми та принципи організації та проведення музичного служіння в церкві;
 • знає біблійне вчення та принципи всесвітньої місії, ефективні способи місіонерської діяльності у певній місцевості та проблеми культурної контекстуалізації благовістя, а також вміє практично їх застосувати та залучити інших до цього служіння;
 • знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосовувати надбані знання з ціллю ефективного благовістя людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій;
 • знає норми законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій, а також вміє використовувати їх для захисту свободи совісті та звершення діяльності релігійних організацій.

Біблістика
Огляд Нового Завіту
Огляд Старого Завіту
П`ятикнижжя 
Великі пророки
Євангелія
До Римлян, до Галатів
1 і 2 до Коринтян
Тюремні послання 
Пасторські послання
Герменевтика

Теоретичне та історичне богослов`я
Бібліологія, Теологія
Еклезіологія, Есхатологія 
Христологія, Сотеріологія
Антропологія, Ангелологія, Харматіологія
Пневматологія
Християнська апологетика
Історія християнства 1
Історія християнства 2
Історія євангельського християнства в Україні

Практичне богослов`я та місіологія
Християнське життя
Християнська етика
Молодіжне служіння 
Вступ до місіології 
Євангелизм і учнівство 
Релігієзнавство 
Програми церковної освіти
Основи музичного служіння 
Пасторське служіння 
Пасторське консультування 
Консультування з питань шлюбу та сім`ї
Управління церквою
Відкриття церков
Організація недільних шкіл
Гомілетика І
Гомілетика ІІ
Гомілетика ІІІ

Гуманітарні науки
Вступ до педагогіки
Вступ до психології
Вікова психологія
Вступ до філософії
Вступ до соціології та соціальна робота 
Правознавство

Практика