Пасторське служіння (ПС)

Ціль 3-річної стаціонарної програми «Бакалавр пасторського служіння» полягає у тому, щоб дати студентам базову вищу богословську освіту і необхідні навички пасторського служіння.

Завдання програми:

  • розвивати риси характеру, які відповідають якостям пресвітера, згаданим у 1 Тим. 3 та Тит. 1;
  • навчити студентів основних принципів тлумачення Біблії; сприяти формуванню їхнього світогляду та життєвих цінностей на біблійних засадах;
  • поглибити їхнє пізнання у Святому Письмі, розширити уявлення про світ Біблії;
  • викласти фундаментальні основи християнського богослов`я і показати його формування впродовж історії християнства;
  • навчити користуватися ресурсами та методологією для самостійного вивчення Біблії;
  • розвивати навички проповідування, консультування, викладання та інших видів пасторської діяльності;
  • навчити активно та доступно передавати отримані знання.

Бакалавр пасторського служіння має володіти необхідними знаннями в біблійних, теологічних та церковно-історичних, гуманітарних і богословсько-практичних сферах, які відповідають його професійній діяльності.

Від випускника, який отримав кваліфікацію бакалавра пасторського служіння, очікується, що він

  • має характер християнського служителя, який відображає глибоке посвячення Господу Христу, серйозне ставлення до служіння на Божій ниві і відповідає нормам християнської етики;
  • користується повагою серед працівників, викладачів і студентів інституту;
  • має глибокі знання богослов`я та вміє застосовувати їх у християнському житті й служінні; має чітку богословську позицію, яка відповідає вченню Біблії, і вміє відстоювати її;
  • має християнський світогляд і вміє його захищати, його життєві цінності відповідають біблійним стандартам;
  • має загальне уявлення про світ Біблії, знає культурно-історичне тло часу написання книг Біблії, культурні особливості біблійних подій і тогочасні уявлення щодо Бога, світобудови і відносин між людьми;
  • вміє аналізувати хід історії Церкви, історії богослов`я та філософської думки, щоб адекватно реагувати на переміни в церкві і суспільстві;
  • знає основні принципи герменевтики, вміє робити екзегетичний розбір тексту Біблії і застосовує біблійні істини в житті;
  • знає теоретичні та практичні аспекти пасторського служіння у світлі Слова Божого, традиції та сучасного контексту;
  • вміє звершувати основні священнодії в церкві;
  • вміє складати і проголошувати євангельську проповідь;
  • вміє правильно свідкувати про особисте навернення до Бога людям різних вікових категорій та різних соціальних верств населення;
  • знає принципи організації, розвитку та управління малими групами, місцевою церквою;
  • вміє застосовувати їх у практичному служінні, а також адаптувати методи праці ранньої Церкви до сучасних умов;
  • знає особливості та потреби людей різних вікових груп;
  • знає принципи консультування з різних питань та вміє надавати консультативну допомогу;
  • знає методи проведення різних форм євангелізації та вміє використовувати їх на практиці;
  • вміє організувати систему церковної освіти та викладати біблійні істини з урахуванням особливостей сучасної культури;
  • знає особливості праці з молоддю і використовує їх на практиці;
  • знає теоретичні та законодавчі основи соціальної роботи, вміє організувати і координувати діяльність соціального служіння в церкві;
  • знає богословські основи музичного служіння в церкві, різні форми та принципи організації та проведення музичного служіння в церкві;
  • знає біблійне вчення та принципи всесвітньої місії, ефективні способи місіонерської діяльності у певній місцевості та проблеми культурної контекстуалізації благовістя, а також вміє практично їх примінити та залучити інших до цього служіння;
  • знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосовувати надбані знання з ціллю ефективного благовістя людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій;
  • знає норми законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій, а також вміє використовувати їх для захисту свободи совісті та звершення діяльності релігійних організацій;
  • знає закони текстотворення основних публіцистичних творів та має навички створювати текст із різними видами жанрових характеристик з метою благовістя.