Християнська педагогіка (ХП)

Ціль 3-річної стаціонарної програми «Бакалавр християнської педагогіки» полягає в тому, щоб дати студентам базову вищу богословську освіту й необхідні навички у сфері християнської освіти та методології недільних шкіл.

Завдання програми:

  • розвивати риси характеру, які відповідають якостям християнського служителя і вчителя-вихователя;
  • навчити студентів основних принципів тлумачення Біблії; сприяти формуванню їхнього світогляду та життєвих цінностей на біблійних засадах;
  • поглибити їхнє пізнання у Святому Письмі, розширити уявлення про світ Біблії;
  • дати фундаментальні основи християнського богослов`я і показати, як воно формувалося впродовж історії християнства;
  • навчити користуватися ресурсами та методологією для самостійного вивчення Біблії;
  • навчити організувати систему церковної та позацерковної освіти;
  • дати поглиблені знання у сфері християнської освіти з акцентом на навчання дітей та підлітків; навчити методиці викладання Біблії у недільній школі при церкві;
  • розвивати навички викладання біблійних істин для різних вікових категорій;
  • сформувати стиль викладання Біблії, який би інтегрував біблійні знання із врахуванням сучасних досягнень вікової психології;
  • навчити активно й доступно передавати отримані знання.

Бакалавр християнської педагогіки має володіти необхідними знаннями в біблійних, теологічних, церковно-історичних, гуманітарних та богословсько-практичних сферах, які відповідають його професійній діяльності.

Від випускника, який отримав кваліфікацію бакалавра християнської педагогіки, очікується, що він

  • має характер християнського служителя, який відображає глибоке посвячення Господу Христу, серйозне ставлення до служіння на Божій ниві та відповідає нормам християнської етики; має риси вчителя-вихователя;
  • користується повагою серед працівників, викладачів та студентів інституту;
  • має глибокі знання богослов`я та вміє застосовувати їх у християнському житті й служінні; має чітку богословську позицію, яка відповідає вченню Біблії, і вміє відстоювати її;
  • має християнський світогляд і вміє його захищати, його життєві цінності відповідають біблійним стандартам;
  • має загальне уявлення про світ Біблії, знає культурно-історичне тло часу написання книг Біблії, культурні особливості біблійних подій та тогочасні уявлення щодо Бога, світобудови і відносин між людьми;
  • вміє аналізувати хід історії Церкви, історії богослов`я та філософської думки, щоб адекватно реагувати на переміни в церкві та суспільстві;
  • знає основні принципи герменевтики, вміє робити екзегетичний розбір тексту Біблії і застосовує біблійні істини в житті;
  • розуміє природу християнської освіти, знає її історію та богословські основи, бачить взаємозв`язок світської та християнської освіти;
  • володіє основними методами наукових психолого-педагогічних досліджень;
  • знає основні наукові поняття з педагогіки та психології;
  • вміє створити систему церковної та позацерковної освіти;
  • має знання з вікової психології та розуміє принципи педагогічної праці з різними віковими групами;
  • володіє навичками методики викладання богословських дисциплін різним віковим групам з урахуванням особливостей сучасної культури;
  • знає специфіку викладання християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах, вміє організувати та проводити уроки для різних класів;
  • знає принципи, методи наставництва у християнському середовищі;
  • володіє основними навичками педагогічної праці, міжособистісного спілкування та роботи як у педагогічному, так і в іншому колективі;
  • вміє складати і проголошувати євангельську проповідь;
  • вміє правильно свідкувати про особисте навернення до Бога людям різних вікових категорій та різних соціальних верств населення;
  • знає методи проведення різних форм євангелізації та вміє використовувати їх на практиці;
  • знає особливості праці з молоддю і використовує їх на практиці;
  • знає теоретичні та законодавчі основи соціальної роботи, вміє організувати і координувати діяльність соціального служіння в церкві;
  • знає богословські основи музичного служіння в церкві, різні форми і принципи його організації та проведення, зокрема в недільній школі;
  • знає біблійне вчення та принципи всесвітньої місії, ефективні способи місіонерської діяльності у певній місцевості та проблеми культурної контекстуалізації благовісту, а також вміє практично їх застосувати та залучити інших до цього служіння;
  • знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій у світі та Україні, вміє застосовувати надбані знання з ціллю ефективного благовісту людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій;
  • знає норми законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій, а також вміє використовувати їх для захисту свободи совісті та звершення діяльності релігійних організацій;
  • знає закони текстотворення основних публіцистичних творів і має навички створювати текст із різними видами жанрових характеристик з метою благовісту;
  • готовий сприяти Церкві та суспільству в процесі розуміння, збереження та поширення християнських цінностей; вести культурно-просвітницьку діяльність;
  • готовий систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та брати участь у діяльності різних церковних та професійних об`єднань педагогів.