ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

1462863560_1442473191_monuПроцедура державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання. Інформуємо, що Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» розпочинає процедуру державного визнання зазначених документів, виданих до 6 вересня 2014 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку. 

Державне визнання вказаних документів здійснюється на підставі заяви власника документа про вищу духовну освіту, науковий ступінь та вчене звання або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1)  заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка;

2)  клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3)  засвідчені в установленому порядку:

 • копія документа про вищу духовну освіту, виданого до набрання чинності Законом України “Про вищу освіту”;
 • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
 • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

4)  копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

5)    документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

 • для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.);
 • для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.). Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства (http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/24602).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України), Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Для державного визнання документа про науковий ступінь до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1)  заява власника документа про науковий ступінь;

2)  клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3)  засвідчені в установленому порядку:

 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;
 • копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);
 • копія диплома про науковий ступінь, отриманого до набрання чинності Законом України “Про вищу освіту”;
 • копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);
 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;
 • копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);
 • копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);
 • перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);

4)  копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

5)  опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Для державного визнання документа про вчене звання до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1)  заява власника документа про вчене звання;

2)  клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3)  засвідчені в установленому порядку:

 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;
 • копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);
 • копія документа про вчене звання, отриманого до набрання чинності Законом України “Про вищу освіту”;
 • копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;
 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;
 • копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;
 • перелік опублікованих наукових праць;
 • копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;

4)  копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

5)  опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Вищевказані документи надсилаються (подаються) до Міністерства освіти і науки України: пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Зразки оформлення необхідних документів знаходяться за електронною адресою:

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-22/5708/nmo-381.pdf

Контактна особа з питань, пов’язаних з поданням вищезазначених документів: Решетніков Юрій Євгенович, тел.: (067) 503-20-05, ел. пошта: [email protected]

Для навчальних закладів ЄААА – Дятлик Ольга тел.: (093) 557-7450, ел.пошта: [email protected]

З повагою, Голова Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, Володимир Марущенко