Християнська педагогіка

Ціль 4,5-річної очно-заочної програми «Бакалавр християнської педагогіки» полягає у тому, щоб дати студентам базову вищу богословську освіту і необхідні навички у сфері християнської освіти та методології недільних шкіл.

 Завдання програми:

розвивати риси характеру, які відповідають якостям християнського служителя і вчителя-вихователя;
навчити студентів основних принципів тлумачення Біблії; сприяти формуванню їхнього світогляду та життєвих цінностей на біблійних засадах;
поглибити їхнє пізнання у Святому Письмі, розширити уявлення про світ Біблії;
дати фундаментальні основи християнського богослов`я і показати, як воно формувалось впродовж історії християнства;
навчити користуватися ресурсами та методологією для самостійного вивчення Біблії;
навчити організувати систему церковної та позацерковної освіти;
дати поглиблені знання у сфері християнської освіти з акцентом на навчання дітей та підлітків; навчити методиці викладання Біблії у недільній школі при церкві;
розвивати навички викладання біблійних істин для різних вікових категорій;
сформувати стиль викладання Біблії, який би інтегрував біблійні знання з врахуванням сучасних досягнень вікової психології;
навчити активно та доступно передавати отримані знання.  

Від випускника, який отримав кваліфікацію бакалавра християнської педагогіки, очікується, що він

 • має характер християнського служителя, який відображає глибоке посвячення Господу Христу, серйозне ставлення до служіння на Божій ниві та відповідає нормам християнської етики, а також має якості вчителя-вихователя;
 • користується повагою серед працівників, викладачів та студентів інституту;
 • має глибокі знання богослов`я та вміє застосовувати їх у християнському житті й служінні; має чітку богословську позицію, яка відповідає вченню Біблії, і вміє відстоювати її;
 • має християнський світогляд та вміє його захищати, життєві цінності відповідають біблійним стандартам;
 • має загальне уявлення про світ Біблії, знає культурно-історичне тло часу написання книг Біблії, знає культурні особливості біблійних подій та уявлення людей того часу щодо Бога, світобудови і відносин між людьми;
 • вміє аналізувати хід історії Церкви, історії богослов`я та філософської думки, щоб адекватно реагувати на переміни, які відбуваються у церкві та суспільстві;
 • знає основні принципи герменевтики, вміє робити екзегетичний розбір тексту Біблії і застосовує біблійні істини в сучасному житті;
 • розуміє природу християнської освіти, знає її історію та богословські основи, бачить взаємозв`язок світської та християнської освіти;
 • володіє основними методами наукових психолого-педагогічних досліджень;
 • знає основні наукові поняття з педагогіки та психології;
 • вміє створити систему церковної та позацерковної освіти;
 • має знання вікової психології та розуміє принципи педагогічної праці з різними віковими групами;
 • володіє навичками методики викладання біблійних уроків різним віковим групам з урахуванням особливостей сучасної культури;
 • знає специфіку викладання християнської етики у загальноосвітніх навчальних закладах, вміє організувати та проводити уроки для різних класів;
 • знає принципи, методи наставництва у християнському середовищі;
 • володіє основними навичками педагогічної праці, міжособистісного спілкування та роботи як в педагогічному, так і в іншому колективі;
 • вміє правильно свідкувати про особисте навернення до Бога людям різних вікових категорій та різних соціальних верств населення;
 • знає особливості праці з молоддю і використовує їх на практиці;
 • знає форми, методи, принципи соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в соціумі;
 • має цілісне уявлення про актуальні проблеми соціальної реальності та знає шляхи практичної допомоги потребуючим верствам населення; сприяє посиленню ролі християнської церкви в процесі формування українського суспільства;
 • знає богословські основи музичного служіння в церкві, різні форми та принципи його організації та проведення, зокрема у недільній школі;
 • знає біблійне вчення та принципи всесвітньої місії, ефективні способи місіонерської діяльності у певній місцевості та проблеми культурної контекстуалізації благовістя, а також вміє практично їх примінити та залучити інших до цього служіння;
 • знає історію розвитку та вчення світових релігій, сучасні тенденції розвитку та регіоналізацію релігійних течій в світі та Україні, вміє застосовувати надбані знання з ціллю ефективного благовістя людям, які заплуталися в тенетах диявола через сповідування лжерелігій;
 • знає норми законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій, а також вміє використовувати їх для захисту свободи совісті та звершення діяльності релігійних організацій;
 • готовий сприяти Церкві та суспільству в процесі розуміння, збереження та поширення християнських цінностей; вести культурно-просвітницьку діяльність;
 • готовий систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та брати участь у діяльності різних церковних та професійних об`єднань педагогів.


Біблістика
Огляд Нового Завіту
Огляд Старого Завіту
П`ятикнижжя 
Поетичні книги
Євангелія
До Римлян, до Галатів
1 і 2 до Коринтян
Тюремні послання 
Герменевтика

Теоретичне та історичне богослов`я
Бібліологія, Теологія
Еклезіологія, Есхатологія 
Христологія, Сотеріологія
Антропологія, Ангелологія, Харматіологія
Пневматологія
Християнська апологетика
Історія християнства 1
Історія християнства 2
Історія євангельського християнства в Україні
Практичне богослов`я та місіологія
Християнське життя
Християнська етика
Гомілетика І
Молодіжне служіння
Біблійні основи сім`ї та шлюбу
Вступ до місіології
Євангелизм і учнівство
Релігієзнавство

Педагогічні дисципліни
Загальна педагогіка 
Соціальна педагогіка 
Методика викладання християнської етики у ЗНЗ
Програми церковної освіти
Організація недільної школи 
Організація спеціальних видів дитячого служіння 
Викладання Біблії дітям
Викладання Біблії підліткам і молоді 
Викладання Біблії дорослим
Наставництво 
Основи музичного служіння

Гуманітарні науки
Вступ до психології
Вікова психологія
Вступ до філософії
Вступ до соціології та соціальна робота 
Правознавство

Практика